Zásahy 2018

Bilance roku 2018


Celkem jsme vyjížději k 23 mimořádným událostem:

 

3x Požár

20x Technická pomoc a jiné zásahy

 

- Dále jsme vyjížděli k mnoha technických pomocí po domluvě s obcí Lenora jako různé asistence, závlaha zeleně, mytí pomníků apod.

 

 

30.12. - Technická pomoc - odstranění stromu

Dne 30.12. v 15:30 vyjížděla JSDH Lenora s DA Ford (1+5) na odstranění dvou nebezpečně nakloněných stromů nad silnici I/4 (71 km) Stromy byly nakousané od bobra a hrozily pádem na komunikaci. Jednotka uzavřela silnici a stromy pokácela.

Technická pomoc - odstranění stromu

30.12. - Technická pomoc - odstranění stromu

Dne 30.12. krátce po půlnoci vyjížděla JSDH Lenora s DA Ford (1+3) na odstranění padlého stromu na silnici I/39 u železničního přejezdu směr Volary, který zasahoval do půlky vozovky.

23.9. - Technická pomoc - odstranění stromu 

Dne 23.9. vyjížděla JSDH Lenora s DA Ford (1+5) na odstranění padlých stromů na komunikaci mezi Soumarským Mostem a Českými Žleby.

22.7. - Vyhledávání ztracené osoby 

Jednotka byla povolána na pátrání po pohřešované osobě v oblasti Švajgrovy Lady. Pátrací akci řídila PČR. Delší doby výjezdu byly z důvodu žádosti KOPIS počkat, aby se sešlo co nejvíce lidí. 
 
Nejdříve jednotky vyhledávali v noci. Poté VZ rozhodl, že se bude pokračovat ráno. Jednotka se vrátila na základnu a byla znovu povolána další den.

Jednotka SDH Lenora s DA Ford (1+5) a VEA Felicia (1+3) byla povolána na pátrání po pohřešované osobě v oblasti Švajgrovy Lady. Pátrací akci řídila PČR. Nejdříve jednotky vyhledávaly v noci. Poté VZ rozhodl, že se bude pokračovat ráno. Jednotka se vrátila na základnu a byla znovu povolána další den.

Spolupracovali jsme spolu s HZS Vimperk, JSDH Volary, Zdíkov, Hrabice, Horní Vltavice, Borová Lada, Stachy, JSDHP NP Šumava, Policií ČR a Horskou službou. 

Osoba se přihlásila sama u svých známých. 

Odkaz na Novinky.cz

12.7. - Vyhledávání ztracených osob 

Dne 12.7. byla JSDH Lenora s DA Ford (1+3) a VEA Felicia (1+3) vyslána k vyhledávání čtyřčlené rodiny (2 dospělí, 2 děti), kteří se ztratili na cestě od soutoku Teplé a Studené Vltavy do Volar při cestě lesem. Od volajících nebyla možná bližší lokalizace i přes místní znalost operačního technika. Jednotka Lenora se tedy vydala vyhledávat směrem od Volar (Březové hory) - 2 auty projížděla lesní cesty a jednotka Volary od Dobré. KOPIS se podařilo od volající zjistit že došli k řopíku číslo 467 - ten lokalizovali, a naše jednotka pro rodinu k řopíku došla a vyvedla ven z lesa. Bez zranění. 

7.7. - Záchrana osob z vody

Jednotka vyjela na pomoc při pátrání po 2 dětech, se kterými se převrhla loď a strhl je proud. Info od KOPIS bylo, že se to stalo cca 1 km za obcí Horní Vltavice. JSDH Lenora přijela na místo jako první, viděli jsme skupinu lidí a lodí (nahlašovatele) - s těmi jsme se z důvodu nebezpečí z prodlení nespojovali a šlí pátrat po proudu řeky po dívkách směr Lenora. JSDH Horní Vltavice se vydala pátrat na opačném břehu řeky a proti proudu ze Zátoně.

Jednotky nalezly dívky cca 1km od místa, kde se ztratily z dohledu skupiny (Celkem 15 osob, 6 lodí). Dívky byly každá na opačném břehu bez zranění. Každá jednotka dívku evakuovala z prostoru řeky zpět do Horní Vltavice kde čakali rodiče a PČR. Na místě také JSDH Volary s raftem a HZS Vimperk, kteří zatím evakuovali zbytek skupiny zpět do Horní Vltavice.

6.7. - Prověřovací cvičení - Požár dřeva

 

26.6. - Dopravní nehoda - úklid vozovky

Dne 26.6. byla JSDH Lenora s DA Ford (1+5) vyslána na úklid a zajištění vozidel po dopravní nehodě u osady Řasnice na silnici I/4 u odbočky k ČS ONO. Jednalo se o střet 2 osobních automobilů. Po příjezdu na místo si jeden účastník začal stěžovat na bolesti, byla proto povolána i ZZS. Jednotka provedla zajištění, protipožární opatření a po vyšetření nehody PČR a naložení vozidel odtahovou službou provedla úklid vozovky. Na místo byla vyslána i jednotka HZS Vimperk, ta se ale po příjezdu na místo vrátila zpět na základnu.

DN 26.6.

13.6. - Záchrana osob - Evakuace kempu Soumarský Most

Krátce před 6 hodinou ráno byly JSDH Lenora s CAS 25 (1+5) spolu s JSDH Volary (DA, CAS, raft) a HZS Prachatice (CAS 25 + člun) vyslány k evakuaci rychle se zaplavujícího kempu na Soumarském Mostě, kde se Vltava dostala na druhý povodňový stupeň. Hasiči společně evakuovali 9 osob - ubytování jim zajistilo město Volary.

Článek ČRo

Soumarský Most 13.6.

<< 1 | 2 | 3

12.6. - Technická pomoc - odstranění stromu

JSDH Lenora s DA Ford (1+4) byla v 5:03 vyslána na odstranění padlého stromu na místní kominikaci v obci Lenora u čp. 114. Jednotka strom odstranila a vrátila se na základnu.

13.6. - Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Ve 2:09 byla JSDH Lenora  s DA Ford (1+4) vyslána na žádost starosty obce na pomoc do vodáckého kempu s vyhledáváním, transportem a upevňováním lodí z místní půjčovny. Po transportu většiny lodí a jejich upevnění se jednotka vrátila na základnu.

11.6. - Technická pomoc - odstranění stromu

Po ukončení zásahu na silnici č.39 byla JSDH Lenora s DA Ford (1+4) převelena na pomoc s odstraňováním stromů JSDH Strážný na silnici mezi Soumarským Mostem, Českými Žleby a Hliništěm. Jednotky cestou odstranily několik stromů. Když se jednotky potkaly, vrátily se na základny.

11.6. - Technická pomoc - odstranění stromu

Dne 11.6. ve 23:21 byla JSDH Lenora s DA Ford (1+4) vyslána k odstranění padlých stromů na silnici č.39 směr Volary - za železničním přejezdem. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o 2 vzrostlé stromy přes silnici a 3 stromy přes železniční trať. Jednotka stromy odstranila a zprůjezdnila silnici i železniční trať. Drážní hasiči poté provedli kontrolu, zda nedošlo k poškození železničního svršku. 

Po ukončení zásahu zásahu byla jednotka povolána k dalším padlým stromům na silnici mezi Soumarským Mostem a Českými Žleby.

Odstranění stromů, silnice č.39

1 | 2 >>

10.6. - Prověřovací cvičení - Požár louky Volary

Dne 10.6. jsme se zúčastnili prověřovacího cvičení cvičení (o kterém členové jednotky nevěděli) s CAS 25 (1+3) a DA Ford (1+3) ve Volarech. Námětem cvičení byl pořár rozšiřující se z ohniště nad smuteční síní ve Volarech. Cílem cvičení bylo prověřit reálné dojezdové časy do Volar a trénovat spolupráci obou jednotek při zásahu.

9.6. - Požár nádrže - Zámeček Lenora

Dne 9.6. vyjížděla JSDH Lenora s CAS 25 (1+3) a DA Ford (1+3) spolu s JSDH Volary (CAS 20 a CAS 25) a HZS Prachatice (CAS 25) k nahlášenému požáru na topný olej. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár klestí v okolí nádrží a zbytku starého topného oleje v nádrži. JSDH Lenora a Volary provedly uhašení jedním C proudem a vysokotlakým proudem. Požár byl beze škody.

 

30.4. - ZOČ - Asistence při pálení čarodějnic

Dne 30.4. vyjížděla JSDH Lenora s VEA Škoda Felicia (1+1) na požární asistenci při pálení čarodejnic.

22.4. Technická pomoc - odstranění stromu

22.4. vyjížděla JSDH Lenora s DA Ford (1+5) a VEA Š. Felicia (1+2) na odstranění nebezpečně nakloněných stromů nad vozovkou. (Silnice č. 39 - Stögrova Huť) Jednotka stromy pokácela a vrátila se na základnu.

15.4. - ZOČ - TP - Čištění rybářské nádrže

Dne 15.4. prováděla JSDH Lenora s DA Ford Transit (1+5) a VEA Š. Felicia (1+1) čištění rybářské nádrže.

14.3. - TP - Snesení pacienta


Dne 14.3. vyjížděla JSDH Lenora s VEA Škoda Felicia (1+2) na snesení pacienta pro záchranou službu do č.p. 64. Jednotka pomohla snést pacienta ze schodů do vozidla ZZS a poté ještě asisovala při jeho překládání do vrtulníku LZS.


6.1. - Technická pomoc - čerpání vody

Dne 6.1. vyjela JSDH Lenora s VEA Škoda Felicia + přívěs (1+4) na čerpání vody z kotelny bývalého hotelu Chata.