Informace o nás

Historické foto SDH Lenora, datum pořízení není znám - nejspíše krátce po založení sboru (1893).

Náš sbor

Náš sbor má 39 členů, ve výjezdové jednotce je zařazeno 25 členů. 

 

Společenské akce

Pravidně pořádáme Josefovskou a Václavskou zábavu v lenorské sokolovně, oslavy sv. Floriána, Lenorskou jízdu a další - nepravidelné akce.

O datumu konání Vás vždy informujeme pomocí plakátů v obci a zde na webu.

K čemu vyjíždíme

  • Požáry

  • Technické události

             - čerpání vody

            - likvidace živelných pohrom

              (povodně, vychřice, atd.)

            - úniků nebezpečných látek

            - likvidace nebezpečného

              hmyzu

            - pomoc ZZS, DZS

  • Pomoc obci

            - mytí komunikací

            - asistence při slavnostech,

              rekonstrukce sokolovny atd.