Sbory v okrsku Volary

SDH Lenora spadá do okrsku Volary spolu s dalšími šesti sbory. Sbory z tohoto okrsku spolu vzájemně spolupracují a účastní se společných cvičení.

 

 

Název sboru

Kategorie JPO Internetové stránky
SDH Volary JPO 2 www.hasicivolary.cz
SDH Strážný JPO 5 www.hasici-strazny.cz
SDH Horní Vltavice JPO 3 www.hasici.nafotil.cz
SDH Zbytiny JPO 5 www.hasicizbytiny.estranky.cz/
SDH Nová Pec JPO 3 www.sdhnovapec.estranky.cz/

 

Co je to ,,JPO/2,3,5..."?

JPO 1

 • jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci do 2 minut.
 • poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti.
 • v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.
 • V naší blízkosti Prachatice a Vimperk.

JPO 2

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva, příp. dvou do 5 minut a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s více než 1000 obyvalteli.
 • Hasiči většinou slouží ve směnách, jako profesionální hasiči.
 • V našem okrsku SDH Volary.

JPO 3

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva, příp. dvou do 10 minut a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s více než 1000 obyvateli.
 • V našem okrsku SDH Horní Vltavice a Nová Pec.

JPO 4

 • jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.
 • Výjezd družstva nebo dvou je do 2 min.
 • Např. HZSP Správy železniční dopravní cesty,  HZSP NP a CHKO Šumava

JPO 5

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut.
 • Může a nemusí disponovat technikou. Proto bychom chtěli postoupit do kategorie JPO 3 vzhledem k naší vybavenosti - CAS, DA, dýchací technika, atd. ...
 • V našem okrsku SDH Lenora, SDH Strážný, SDH Zbytiny

 

Anketa

Jste členy některého ze sborů z okrsku Volary?

SDH Volary (798)
68%

SDH Strážný (51)
4%

SDH Nová Pec (56)
5%

SDH Zbytiny (58)
5%

SDH Lenora (65)
6%

Nejsem členem SDH (68)
6%

Jsem členem SDH z jiného okrsku (78)
7%

Celkový počet hlasů: 1175