Zásahy 2013

 

Zde se dočtete něco o našich zásazích. Zásahy jsou zde podrobně vypisovány od 1. srpna 2013

Bilance roku 2013


Celkem jsme vyjížději k 19 mimořádným událostem:

 

3x Požár

15x Technická pomoc a jiné zásahy

1x planý poplach

30.12. 2013 - Technická pomoc - uvolnění ucpaného septiku

Dne 30.12. 2013 zasahovala jednotka (1+4) s CAS 25 v Lenoře (č.p. 16 b) u ucpaného septiku. Jednotka použila jeden C proud a pomocí tlaku vody z CAS 25 ucpaný odtok septiku uvolnila. Poté se vrátila na základnu.

 

Ohlášení události: 16:36

Výjezd jednotek: 16:44

Příjezd k zásahu: 16:49

Zahájení zásahu: 16:49

Návrat na základnu: 18:03

27.12.2013 - Požár - rekreační chata v Lenoře

 

Po příjezdu na místo požáru (č.p.20) bylo zjištěno, že v okolí komínového tělesa prohořívá stropní konstrukce. Naše jednotka spolu s SDH Volary prováděla rozebírání stropní konstrukce a hašení. Objekt byl uchráněn také díky duchapřítomnosti dvou hasičů, kteří bydlí v sousedním domu, Ti provedli ještě před příjezdem jednotky zásah přenosným hasicím přístrojem. Do raních hodin ještě jednotka objekt monitorovala. Po půl páté ráno se vrátila na základnu.

 

Ohlášení události: 1:01

Výjezd jednotek: 1:11

Příjezd k zásahu: 1:20

Zahájení zásahu: 1:20

Návrat na základnu: 4:35

 

Článek požáry.cz

27.12.

1.11.2013 - Technická pomoc - pohotovost při lampionovém průvodu a ohňové show

Dne 1.11. vyjížděla JSDH Lenora (CAS 25 - družstvo 1+4 a DA Avia - 1+3) na žádost starostky obce na opakovaný lampionový průvod a dozor při ohňové show. Během ohňové show byla jednotka na místě v pohotovosti v případě vzplanutí předmětů v okolí (v blízkosti lesa) Jednotka naštěstí zasahovat nemusela - show proběhla bez problémů. Poté jednotka osvětlila pomocí výsuvného stožáru na CAS 25 místo akce a v závěru provedla uhašení vatry.

 

Celou akci fotil Míra Pecka

 

Ohlášení události: 16:25

Výjezd jednotek: 16:34

Příjezd k zásahu: 16:37

Zahájení zásahu: 16:37

Návrat na základnu: 18:20

 

27.10.2013 - Technická pomoc - pohotovost při lampionovém průvodu a ohňové show

Dne 27.10. vyjížděla JSDH Lenora (CAS 25 - družstvo 1+3 a DA Avia - 1+3) na žádost starostky obce k dohledu na ohňovou show, která měla probíhat u lesa - u pomníku A. Hartauera. Po dostavení se na místo byla jednotka odvolána z důvodu zrušení akce kvůli nepříznivému počasí.

 

Ohlášení události: 16:45

Výjezd jednotek: 16:54

Příjezd k zásahu: 16:58

Zahájení zásahu: 16:58

Návrat na základnu: 17:20

20.9.2013 - Okrskové cvičení - požár bývalé sklárny v Lenoře

Dne 20.9. vyjížděla JSDH Lenora (CAS 25 - družstvo 1+6 a DA Avia - družstvo 1+3) k ohlášenému požáru v objektu bývalé sklárny v Lenoře. O tom, že se jedná o okrskové cvičení nikdo z nás, ani okolních sborů nevěděl, dokud jsme nepřijeli na místo události. Po příjezdu na místo vytvořilo první družstvo z CAS dva proudy do objektu sklárny a druhé družstvo z DA se postaralo o doplňování vody do cisteren pomocí PS 12 z přilehlého vodního toku. Poté začali přijíždět na místo další jednotky. Jako první po naší jednotce dorazili hasiči z Horní Vltavice ( CAS 25) následnovaní hasiči z Volar (CAS 25 - 1) a hned po nich hasiči ze Strážného (CAS 25) a poté dorazila další družstva z Volar (CAS 25 - 2 a DA Avia). Poté co si všichni vyzkoušeli práci, jakou by dělali u opravdového zásahu, jsme cvičení ukončili a při nástupu v závěru, jsme zhodnotili naší práci - probrali jsme, co jsme udělali správně, a kde máme ještě rezervy.

 

Ohlášení události: 17:12

Výjezd jednotek: 17:18

Příjezd k zásahu: 17:19

Zahájení zásahu: 17:19

Návrat na základnu: 18:05

Okrskové cvičení

17.9.2013 - Technická pomoc - Pomoc DZS s transportem pacienta


Dne 17.9. vyjížděla JSDH Lenora (OA - družsvo 1+4) na žádost OÚ na pomoc dopravní záchranné službě s transportem pacienta do sanitky. Jednotka vyčkávala příjezdu DZS. Poté byla odvolána pracovníkem OÚ – transport pacienta zvládla osádka DZS bez pomoci jednotky.

 

Ohlášení události: 06:43

Výjezd jednotek: 06:49

Příjezd k zásahu: 06:52

Zahájení zásahu: 06:52

Návrat na základnu: 07:21

 

 

19.8.2013 - Požár - čerpací stanice OMV

Dne 19.8. vyjížděla JSDH Lenora (CAS 25 Škoda 706 - družstvo 1+7) k požáru čerpací stanice OMV v Nové Houžné. Po příjezdu se na místě již nacházela jednotka profesionálních hasičů z Vimperka a JSDH Horní Vltavice. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o požár osvětlení ČS - zlikvidovali ho již jednotky, které dorazily před námi. Naše jednotka na místě již zasahovat nemusela, a tak se vrátila na základnu.

 

Ohlášení události: 05:02

Výjezd jednotek: 05:07

Příjezd k zásahu: 05:15

Zahájení zásahu: 05:15

Návrat na základnu: 05:20

8.8.2013 - Planý poplach - (požár v obci Stožec)

Dne 8.8. 2013 vyjela JSDH Lenora k ohlášenému požáru v katastru obci Stožec. (CAS 25 Škoda 706 -  družstvo 1+7) Po příjezdu se již na místě nacházela jednotka dobrovolných hasičů z Volar (VEA Škoda Octavia) Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach - nenahlášené pálení. Jednotka se tedy v zápětí vrátila zpět na základnu.

 

Ohlášení události: 19:44

Výjezd jednotky: 19:49

Příjezd k zásahu: 20:05

Zahájení zásahu: 20:05

Odjezd na základnu: 20:25


 

 

7.8.2013 - Technická pomoc - větrná smršť

 

Po dostavení členů na základnu bylo rozhodnuto vytvořit 2 skupiny. První (DA Avia - družstvo 1+4) byla odeslána na odstranění padlých stromů v obci Lenora ( u čp. 1, 51, 102) Poté byla poskytnuta elektrocentrála pro čp. 70 a následně se jednotka vydala na pomoc SDH Volary na Soumarský most na evakuaci dětského tábora a odstranění padlých stromů. Najeto 69 km.

Druhá jednotka (CAS 25 Škoda 706 -  družstvo 1+4) vyjela odstraňovat padlé stromy na silnici č. 39 Lenora – Soumarský most. Poté se přesunula do osady Zátoň, Vlčí Jámy a Houžná kde odstraňovali padlé stromy. Najeto 67 km.

Poté se obě skupiny setkali na Soumarském mostě. Zde pak byly odeslány velitelem zásahu přes Lenora – Hliniště – České Žleby  na odstranění  padlých stromů na cestě České Žleby - Dobrá. Zde obě skupiny spolupracovali na odstranění padlých stromů s SDH Strážný až do osady Dobrá. Po zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila na základnu.

 

Ohlášení události: 21:25

Výjezd jednotek: 21:34

Příjezd k zásahu: 21:37

Zahájení zásahu: 21:37

Odjezd na základnu: 03:00    

                                                                  

29.7. - Technická pomoc - odstranění nebezpečného hmyzu

CAS 25 (1+4),  Lenora č.p. 78

 

27.7. - Technická pomoc - řízení dopravy při slavnostech

DA 12 Avia (1+8) Jednotka pomáhala řídit dopravu, organizovala parkování

 

27.6. - Technická pomoc - odčerpání vody

DA 12 Avia (1+5) Jednotka pomocí PS 12 odčerpala vodu ze zcela zatopeného sklepa Hotelu Chata v Lenoře

 

12.6. - Technická pomoc - čištění studny

DA 12 Avia (1+3) Jednotka vyčistila pomocí PS 12 studnu na tábořišti v Lenoře

 

9.6. - 11.6. - Monitoring vodních toků

 DA 12 Avia ( postupně se střídali všichni členové JSDH) Z důvodů velkého rizika rozvodnění vodních toků, které by mohly ohrožovat  majetek a zdraví občanů byla jednotka na žádost OPIS ČB vyslána monitorovat vodní toky v okolí Lenory (Vltava, Řasnice, Kaplický potok). Byla vytvořena družstva, která průběžně (po cca 2h)  kontrolovala všechny toky.

 

3.6. - Požár - požár OA

CAS 25 (1+3) Jednotka byla vyslána k požáru OA v katastru obce Lenora, jednotka zasahovala s pomocí SDH Volary.

Foto - M. Pecka

 

2.6. - Technická pomoc - odčerpávání vody

 DA 12 Avia (1+8)  Lenora č.p. 78, 59; Houžná č.p. 42

 

2.6. - Evakuace osob

CAS 25 (1+3) Jednotka byla vyslána na Soumarský Most, kde spolu s SDH Volary a HZS Prachatice evakuavali osoby z prostoru tábořiště, kde přístupovou cestu odřízla rozvodněná Vltava

 

1.6. - Technická pomoc - odčerpávání vody

CAS 25 (1+3) Lenora č.p. 70 

 

1.6. Technická pomoc - odstranění padlého stromu

CAS 25 (1+3) Na silnici 3.tř. mezi Lenorou a Horní Vltavicí

 

31.3. Hledání pohřešovaných osob

CAS 25 (1+5), DA 12 Avia (1+6) V oblasti mezi Zátoní a Boubínem