Zásahy 2015

Bilance roku 2015


Celkem jsme vyjížději k 15 mimořádným událostem:

 

4x Požár

11x Technická pomoc a jiné zásahy

0x planý poplach

 

- Dále jsme vyjížděli k desítkám technických pomocí po domluvě s obcí Lenora jako různé asistence, závlaha zeleně v období sucha, mytí pomníků apod.

 

2.12. - Technická pomoc - Monitorování hladiny řeky

Dne 2.12. vyjížděla JSDH Lenora s DA Avia (1+5) k monitorování hladiny řeky Vltavy a Řasnice z důvodu přívalových dešťů. Jednotka průzkumem shledala řeky mírně rozvodněné, avšak neohrožující zdraví nebo majetek.

17.10. - Cvičení - Požár nízké budovy Hliniště

Dne 17.10. vyjížděla JSDH Lenora s CAS 25 (1+6) a DA-12 Avia (1+6) k nahlášenému požáru nízké budovy - výrobny pelet v obci Hliniště. Po příjezdu se již na místě nacházela JSDH Strážný (CAS 25). My jsme provedli útok dvěma C proudy v dýchací technice a družstvo z DA-12 Avia provádělo doplňování vody z přilehlého rybníku pomocí PS-12. Poté na místo dorazily ještě JSDH Horní Vltavice (CAS 25) a JSDH Volary (CAS 20, CAS 25, DA-12).

Cvičení bylo úspěšné a zásah a spolupráce jednotek na skvělé úrovni.

Cvičení Hliniště

1 | 2 | 3 | 4 >>

15.8. - Požár - Požár stromu Lenora

Dne 15.8. vyjížděla JSDH Lenora s CAS 25 (1+4) k nahlášenému požáru okolí stromu v Lenoře za mostem, směrem k hájovně. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno že se jedná pouze o požár hrabanky a suchého jehličí a trávy v okolí stromu, který byl pravděpodobně způsoben od nedopalku cigarety. Jednotka provedla uhašení a dostatečné ochlazení místa.

 

Ohlášení události: 12:23

Výjezd jednotek: 12:28

Příjezd k zásahu: 12:32

Zahájení zásahu: 12:32

Návrat na základnu: 13:02

 

 

Požár stromu Lenora

14.8. - Požár - Požár stromu Vlčí Jámy

Dne 14.8. vyjížděla JSDH Lenora s CAS 25 (1+7) k nahlášenému požáru stromu po zásahu bleskem. Po příjezdu do Vlčích Jam, čekal na jednotku místní občan, který ohlásil událost na linku 150. Jednotku navedl směrem k místu události. Jednalo se o požár stromu a jeho okolí. Jednotka strom a okolí uhasila, dostatečně ochladila okolí, ale vzhledem k ohnisku požáru vysoko nad zemí se rozhodla strom pokácet. Poté provedla dohašení a dochlazení.

 

Ohlášení události: 23:47

Výjezd jednotek: 23:52

Příjezd k zásahu: 00:02

Zahájení zásahu: 00:02

Návrat na základnu: 00:47


 

 

15.7. - Technická pomoc - Likvidace nebezpečného hmyzu

Dne 15.7. vyjížděla JSDH Lenora s DA-12 (1+3) do obecního parku zlikvidovat nebezpečné hnízdo. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na živém plotě je zhruba 20 cm velké vosí hnízdo. Hnízdo bylo zneškodněno postřikem, odstraněno a bezpečně zlikvidováno.

 

Ohlášení události: 20:40

Výjezd jednotek: 20:45

Příjezd k zásahu: 20:47

Zahájení zásahu: 20:47

Návrat na základnu: 20:58

 

11.6. - Požár - OA u ČS OMV

Dne 11.6. vyjížděla JSDH Lenora s CAS 25 (1+4) k požáru osobního automobilu u čerpací stanice OMV v Nové Houžné. Po příjezdu na místo se automobil nacházel v dostatečné vzdálenosti od čerpacích stojanů a nádrží na PHM a byl zasažen požárem v plném rozsahu. Pomocí jednoho C proudu byl automobil během chvíle uhašen, poté předala jednotka místo Policii ČR a vyčkala na příjezd vyšetřovatele příčin požárů z HZS ÚO Prachatice. Po naložení vozu na odtahovou služnu provedla jednotka úklid místa od uniklých provozních kapalin a roztavených plastů.

 

 

Ohlášení události: 17:23

Výjezd jednotek: 17:27

Příjezd k zásahu: 17:32

Zahájení zásahu: 17:32

Návrat na základnu: 19:29

 

 

Požár OA

6.6. - Požární asistence - Casino Strážný

Dne 6.6. byla JSDH Lenora (VEA 1+2) požádána o požární asistenci při koncertu pana Karla Gotta v casinu Imperial Strážný. Jednotka během večera prováděla dozor a protipožární opatření vzheledem k akci s větším výskytem osob v uzavřeném prostoru.

 

Foto - Apex casino Strážný

6.6. požární asistence

28.5. - Námětové cvičení - Vyhledávání ztracených osob


Dne 28.5. vyjížděla JSDH Lenora s DA-12 Avia (1+6) a VEA Škoda Felicia (1+1) na žádost operačního střediska do obce Stožec na pomoc s vyhledáváním 12 osob ztracených při nelegálním cyklistickém závodě v NP Šumava. Po příjezdu na místo jsme se dozvěděli, že se jedná o cvičení.

 

Cvičení se zúčastnilo na několik desítek policistů, včetně policistů z krajského ředitelství, HZS Jihočeského kraje z Prachatic a týlový kontejner z Českých Budějovic a v neposlední řadě Horská služba a strážci Národního parku. Naše jednotka spolupracovala na místě zásahu s profesionální jednotkou z Prachatic.

Cvičení mělo především zkoordinovat práci policie, hasičů a horské služby, což se povedlo.

 

ČLÁNEK DENÍK.CZ

 

Ohlášení události: 8:50

Výjezd jednotek: 8:54

Příjezd k zásahu: 9:15

Zahájení zásahu: 9:15

Návrat na základnu: 13:12

Fotogalerie - 28.5. - vyhledávání osob

1 | 2 | 3 >>

19.4. - Technická pomoc - čištění rybářské nádrže

Dne 19.4.2015 vyjiždela JSDH Lenora DA 12 ( 6+1 ) k čištění rybářské nádrže - bývalého koupaliště. Pomocí PS12 byly vytvořeny 2x C proudy a 1x B proud. Tlakem vody byl odstraněn nános bláta a nečistot od minulého čištění (04/2014).

 

 

Ohlášení události: 9:40

Výjezd jednotek: 9:45

Příjezd k zásahu: 9:48

Zahájení zásahu: 9:50

Návrat na základnu: 12:15

Čištění rybářské nádrže

1 | 2 >>

31.3. - Technická pomoc - odstranění padlého stromu

 

Dne 31.3. byla JSDH Lenora CAS 25 (1+5) vyslána na odstranění stromu padlého na lampu pouličního osvětlení u obecního úřadu, č.p. 36. Průzkumem bylo zjištěno, že lampa je v půlce zlomená a je již odpojená od elektrického proudu. Strom mohl být tedy bezpečně odstraněn. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

Ohlášení události: 17:33

Výjezd jednotek: 17:37

Příjezd k zásahu: 17:39

Zahájení zásahu: 17:39

Návrat na základnu: 18:15

Technická pomoc - odstranění padlého stromu u OÚ

1 | 2 >>

30.3. - Technická pomoc - úklid padlého stromu

 

Dne 30.3. byla JSDH Lenora CAS 25 (1+5) již podruhé vyslána na úklid padlého stromu přes vozovku na silnice I/39 za obcí Lenora směrem na Volary. Padlý strom se nacházel zhruba na 67 km silnice, přibližně v polovině první ,,roviny,,.

 

 

Ohlášení události: 21:15

Výjezd jednotek: 21:21

Příjezd k zásahu: 21:25

Zahájení zásahu: 21:25

 

30.3. - Technická pomoc - úklid padlého stromu

 

Dne 30.3. byla JSDH Lenora CAS 25 (1+5) vyslána na úklid stromu padlého přes cestu III/14144 za osadou Vlčí Jámy směrem na Řasnici. Jednotka strom rozřezala a provedla úklid vozovky. Poté se vrátila na základnu.

 

Odkazy na články o silném větru po celé ČR:

Odkaz Požáry.cz

 Odkaz Budějcká drbna

 

Ohlášení události: 1:52

Výjezd jednotek: 1:58

Příjezd k zásahu: 2:09

Zahájení zásahu: 2:19

Návrat na základnu: 2:31 

 

 

14.3. - Odchyt a likvidace nebezpečného hmyzu

 

Na žádost obyvatel bytového domu č.p. 102 byla JSDH Lenora - DA-12 (1+3) vyslána k likvidaci vosího hnízda na půdě domu č.p. 102. Obyvatelé se domnívali, že je hnízdo plné hmyzu. Průzkumem bylo zjištěno, že cca 50 cm vosí hnízdo je již prázdné, tak hasiči zajistili pouze odstranění hnízda a jeho bezpečnou likvidaci.

 

Ohlášení události: 10:00

Výjezd jednotek: 10:09

Příjezd k zásahu: 10:12

Zahájení zásahu: 10:12

Návrat na základnu: 10:23

 

5.3.- 15.3. - Požární asistence - Casino Strážný


Dne 5.3. byla jednotka sboru dobrovolných hasičů požádána majitelem Casina Imperial ve Strážném k požární asistenci při a po svařování stropní konstrukce v casinu, kde se začátkem února propadl strop. Požární asistence probíhala 24 hodin denně od 5.3. - 11:00 hodiny dopolední do 15.3. do 8:00 hodiny ranní. Hasiči se střídali ve 12 hodinových směnách. Nonstop kontrolovali, zda nedošlo vlivem svařování k vzplanutí okolního materiálu a stropní konstrukce. V případě vzplanutí byli připraveni pro okamžitý zásah. V Lenoře i ve Strážném bylo připraveno pro okamžitý zásah min. zmenšené početní družstvo.

 

23.2. - Technická pomoc - Spolupráce se složkami IZS

 

Dne 23.2. v podvečerních hodinách byla JSDH Lenora DA-12 Avia (1+3) vyslána na žádost Policie České Republiky k úklidu po smrtelné nehodě v obci Lenora, v bytovém domě č.p. 83.

 

Ohlášení události: 18:40

Výjezd jednotek: 18:45

Příjezd k zásahu: 18:46

Zahájení zásahu: 19:35

Návrat na základnu: 20:20