Pár informací před zahájením školení

Pár informací před zahájením školení